ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hlavným rizikom IT bezpečnosti firiem sú zamestnanci. Ako sa môžete chrániť?

Zamestnanci majú v rámci svojich pracovných úloh priamy prístup k citlivým údajom firiem. Preto predstavujú významné bezpečnostné riziko – či už kvôli svojmu úmyselnému konaniu, alebo nepozornosti. Spôsobené škody môžu dosahovať miliónové hodnoty. Zavedením preventívnych opatrení môžu ale firmy možné škody zásadne obmedziť.

V praxi sa potvrdzuje, že absencia pravidiel prístupu k firemným dátam na podnikových serveroch (alebo v cloude) je prvým, úplne zásadným bezpečnostným rizikom. Každý zamestnanec by mal mať podľa povahy svojej pozície vo firme nastavené prístupové oprávnenia len k tým údajom, ktoré na svoju prácu skutočne potrebuje. Pri veľkom množstve užívateľov môže ísť o časovo náročnejšiu aktivitu, ale z dlhodobého hľadiska ochrany najcennejšieho majetku firmy je absolútne nevyhnutná. Stratégiu primeraného rizika možno prijať pri použití internetu alebo (predovšetkým profesijných) sociálnych sietí. Aby nastavenie pravidiel dávalo zmysel a bolo v reálnom funkčné, je dôležité začať priamo u zamestnancov – priebežnými školeniami s príkladmi z praxe. Napríklad vôbec nie je výnimkou, že zamestnanci zdieľajú citlivé firemné dáta (rozpočty, zoznamy kontaktov, zmluvy atď.) prostredníctvom verejných služieb typu Ulož.to.

Čím väčšia firma, tým viac je medzi zamestnancami rôznych osobností s odlišnými príbehmi. Je teda nevyhnutné, aby oddelenie ľudských zdrojov aspoň základným spôsobom zamestnanca preverilo ešte pred prijatím do pracovného pomeru. Odstrašujúce príklady z reálnej praxe, kedy to firmy neurobili, zahŕňajú nástup zamestnanca na cudzí občiansky preukaz alebo napríklad prijatie človeka, ktorý mal na svedomí podvody, o ktorých boli dokonca početné zmienky na internete.

Keď dôjde k odchodu zamestnanca z firmy, je samozrejme ideálne, pokiaľ rozlúčka prebieha v dobrem duchu. Bohužiaľ, zďaleka nie vždy to tak skutočne je. Keď sa firmy so svojim zamestnancom rozchádzajú v zlom, veľmi často pritom zabúdajú na elementárne pravidlá bezpečnosti. K ich dodržaniu a pre rýchle zaistenie ochrany dôležitých dát pomôže zoznam procesov, ktoré je pri odchode každého zamestnanca vždy nutné dodržať. Je potrebné si ustrážiť vrátenie prístupových čipov, firemné platobné karty a SIM karty aj zrušenie prístupových oprávnení a ďalšie kroky, súvisiace napríklad aj s reguláciou GDPR. Zoznam nutných bezpečnostných krokov je napokon dobré mať aj pre nástup nových zamestnancov.

K stiahnutiu

Oplatí sa mi to?